O nas

Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. od roku 1992 świadczy profesjonalne usługi konsultingowe na rzecz przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów gospodarki, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a także Skarbu Państwa, instytucji państwowych i samorządowych oraz innych jednostek.

Oferujemy profesjonalne doradztwo gospodarcze, ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych, wybór optymalnych kierunków rozwoju i efektywnych metod zarządzania oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Usługi te mają charakter kompleksowy - uzupełnieniem usług oferowanych przez naszą Spółkę są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania (zob. Doradztwo strategiczne, strategie rozwoju; Analiza opcji strategicznych; Optymalizacja modelu biznesowego firmy; Reorganizacja firm; Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania).

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy dodatkowo doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi i opracowanie modeli biznesowych redukujących to ryzyko oraz profesjonalne wykonanie dokumentacji cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych (zob. Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi).

Kluczowym elementem naszej oferty usług doradczych są także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów dla celów sprawozdawczości finansowej, według metodologii określonej przez standardy rachunkowości.

Wyceny te dokonywane są zazwyczaj dla potrzeb oszacowania wartości godziwej zgodnie z MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej, w celu alokacji ceny nabycia (MSSF 3 Połączenia jednostek) oraz w ramach testów na trwałą utratę wartości, przeprowadzanych zgodnie z procedurami MSR 36 Utrata wartości aktywów oraz Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 4 Utrata wartości aktywów (zob. Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia); Testy na trwałą utratę wartości aktywów).

Wszystkie nasze wyceny wykonywane są przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Oferujemy fachowe doradztwo inwestycyjne, w szczególności rzetelną analizę i wiarygodną ocenę efektywności planowanych inwestycji i innych projektów związanych z alokacją kapitału, w tym także ocenę projektów o dużej elastyczności, analizowanych z wykorzystaniem modelu opcji realnych (zob. Studium wykonalności (feasibility study), analiza i ocena efektywności inwestycji).

Wspomagamy również klientów w procesie wyboru optymalnej struktury finansowania inwestycji.

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo biznesowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od analizy synergii i przygotowania koncepcji strategicznej po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym (zob. Due diligence - kompleksowe badanie i analiza firm; Fuzje i przejęcia firm).

Oferujemy także szereg innych specjalistycznych usług doradczych (zob. Nasze usługi).

Nie jesteśmy wielką firmą i nie świadczymy usług na skalę masową.

Dzięki temu każdy klient jest dla nas wyjątkowy i może oczekiwać indywidualnej obsługi oraz wnikliwej analizy specyfiki jego działalności i jego problemów.

W konsekwencji, z usług naszych korzystają zazwyczaj firmy oczekujące całkowitej poufności i maksymalnego zaangażowania, dla których wykonujemy głównie zlecenia o wysokim stopniu skomplikowania, wymagające inwencji oraz wykorzystania także innych niż standardowe metod i narzędzi analizy.

Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych doradców - doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania.

Tym co wyróżnia nas na rynku jest umiejętność przetransponowania ogólnie zdefiniowanych celów i misji działalności firmy na praktyczne programy i procedury wykonawcze.

Logicznie wiążemy w jedną spójną całość wizję i misję firmy, cele strategiczne, kluczowe czynniki sukcesu, zadania do wykonania oraz wskazujemy osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację tych zadań.

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów oraz rzetelnie wykonujemy wszystkie zlecenia.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, to prosimy o kontakt i sprawdzenie, co możemy dla Państwa zrobić (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).