Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. od roku 1992 świadczy profesjonalne usługi konsultingowe na rzecz przedsiębiorstw ze wszystkich branż i sektorów gospodarki, banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a także Skarbu Państwa, instytucji państwowych i samorządowych oraz innych jednostek.

Oferujemy kompleksowe doradztwo finansowe ułatwiające naszym klientom wybór optymalnych kierunków inwestycji i efektywnych metod zarządzania ryzykiem, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę ich aktywów oraz utrzymanie płynności finansowej.

Mamy ogromne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze). Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych i systemu zarządzania, efektywnym zarządzaniu kosztami i aktywami, wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowanie modeli biznesowych redukujących to ryzyko oraz profesjonalne wykonanie dokumentacji cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji, a także wycenę rynkowej wysokości rekompensat i opłat restrukturyzacyjnych, opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń i algorytm kalkulacji cen transferowych oraz określenie strategii obrony przed oszacowaniem dochodu i sporządzenie dodatkowych dokumentacji zabezpieczających.

Istotnym elementem naszej oferty jest rzetelna i kompetentna ewaluacja aktywów materialnych i niematerialnych oraz ich zorganizowanych zbiorowości. Kluczowe składowe tej części naszej oferty to wycena przedsiębiorstwawycena marki. Portfolio zrealizowanych przez nas w tym obszarze projektów to dodatkowo ponad dwieście raportów będących oszacowaniami wartości aportów w postaci przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, udziałów, akcji oraz aktywów niematerialnych (znaków towarowych, know-how, patentów, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, relacji z klientami, licencji).

Oferujemy fachowe doradztwo inwestycyjne, w szczególności wiarygodną ocenę efektywności planowanych inwestycji (studium wykonalności projektu inwestycyjnego), w tym także projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności (analiza z wykorzystaniem modelu opcji realnych). Wspomagamy również klientów w procesie wyboru optymalnej struktury finansowania inwestycji.

Zapewniamy także profesjonalne doradztwo biznesowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od analizy synergii i przygotowania koncepcji strategicznej po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym.

więcej informacji