Reorganizacja firm

Reorganizacja to całość działań zmierzających do wprowadzenia zmian w organizacji przedsiębiorstwa w takim czasie, takim zakresie i w takich obszarach, aby maksymalnie dostosować je do zmian w otoczeniu oraz zapewnić mu efektywność.

Celowość reorganizacji powinny rozważyć te firmy, w przypadku których pojawiają się objawy pogorszenia sprawności organizacyjnej.

Bezzwłocznie rozpocząć reorganizację powinny natomiast te przedsiębiorstwa, w przypadku których widoczne są już pierwsze symptomy pogarszania się rentowności, obniżenia płynności finansowej, wzrostu zadłużenia, problemów z utrzymaniem założonej dynamiki sprzedaży itd.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo na wszystkich etapach procesów reorganizacji firm.

Przygotowując programy reorganizacji bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów i ich wiedzy oraz sprawdzonej metodologii.

Oferujemy kompetentną pomoc we wprowadzaniu zmian optymalizujących strukturę organizacyjną, system zarządzania, zakres działalności, funkcje i wszystkie inne kluczowe obszary działalności firmy.

Efektem reorganizacji jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stworzenie warunków do realizacji celów strategicznych.

Zakres reorganizacji jest mniejszy niż w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa (zob. Programy restrukturyzacji, strategia rozwoju, doradztwo strategiczne).

Reorganizacją obejmuje się jednak praktycznie zawsze strukturę organizacyjną, zakresy kompetencji i funkcje organizacyjne.

Przygotowując koncepcję reorganizacji weryfikujemy także cele strategiczne i analizujemy dostępne opcje strategiczne dotyczące posiadanych zasobów oraz metod realizacji wybranej strategii (zob. Analiza opcji strategicznych).

Zapewniamy także pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem programów reorganizacji, w szczególności wsparcie prawne oraz wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

W warunkach turbulentnego otoczenia i gwałtownych zmian strukturalnych, globalizacji i transformacji gospodarki, wprowadzanie zmian spełniających funkcje adaptacyjną i innowacyjną jest warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i możemy zagwarantować profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z zarządzaniem strategicznym i reorganizacją firm.

Nasze podejście do reorganizacji umożliwia racjonalne i efektywne przeprowadzenie całego procesu wdrażania zmian.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług związanych z zarządzaniem strategicznym znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania