Analizy marketingowe - doradztwo marketingowe

Analiza marketingowa identyfikuje szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań rynkowych oraz ze specyfiki branży lub sektora, w którym funkcjonuje firma.

Składową analizy marketingowej jest także charakterystyka siły oddziaływania oraz zachowań dostawców i odbiorców, co pozwala na zidentyfikowanie tych zmiennych i czynników, które mogą być w przyszłości źródłem zagrożeń i barierami rozwoju, bądź też mogą stymulować rozwój.

Standardowo analiza marketingowa obejmuje następujące elementy:

  • analizę otoczenia marketingowego (czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych według standardów analizy PEST);
  • analizę konkurencji; ocenę czynników i warunków działań marketingowych przedsiębiorstwa;
  • analizę marketingowych zasobów przedsiębiorstwa (w szczególności: struktury oferty produktowej/asortymentowej, stanu systemu sprzedaży i dystrybucji, sprawności systemu promocji, poziomu cen i warunków płatności);
  • diagnozę pozycji rynkowej i strategicznej przedsiębiorstwa (metodą TOWS/SWOT).

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.