Studium wykonalności - analiza efektywności inwestycji

Oferujemy rzetelne i profesjonalne analizy efektywności inwestycji, a także analizy finansowe i analizy ekonomiczne ułatwiające sformułowanie efektywnej strategii rozwoju firmy.

Mamy olbrzymie doświadczenie zarówno w ocenie efektywności inwestycji realizowanych według klasycznych schematów, jak również w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności, charakteryzujących się rozszerzoną wartością zaktualizowaną netto (są to w szczególności projekty inwestycyjne realizowanych etapowo lub w sposób sekwencyjny, w warunkach dużej zmienności otoczenia, cechujących się znacznym poziomem ryzyka). Wartość takich projektów wyliczana jest jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV) oraz wartości opcji realnej, określonej w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa lub modelem dwumianowym. Pozwala to na uwzględnienie w algorytmie oceny efektywności inwestycji wszystkich elementów kształtujących wartość projektu inwestycyjnego.

Przedmiotem naszej oferty są także typowe studia wykonalności, obejmujące kompleksową analizę i ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych.

Studium wykonalności dostarcza wszelkich danych niezbędnych do oceny efektywności inwestycji i podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i bankowi lub innej instytucji finansującej projekt.

Studium wykonalności w wersji standardowej obejmuje następujące elementy:

 • Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia (projektu) - geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie celowości, jego znaczenie dla realizowanej strategii.
 • Szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu (opis, uwarunkowania techniczne, technologiczne, rynkowe, organizacyjne, źródła finansowania, oczekiwane efekty).
 • Analiza marketingowa (rynek, segmentacja, istniejąca i przyszła konkurencja, kluczowe czynniki sukcesu, analiza PEST, określenie perspektyw i kierunków rozwoju rynku).
 • Założenia marketingowe (marketing-mix).
 • Nakłady na realizację projektu inwestycyjnego (materialne i niematerialne), system organizacji i zarządzania.
 • Założenia planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (łącznie z opisem metody prognozowania, założeniami do prognozy rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilansu oraz charakterystyką metod oceny opłacalności przedsięwzięcia).
 • Biznes plan - plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego i wariantowa symulacja sprawozdań finansowych.
 • Analiza efektywności inwestycji (ocena efektywności projektu inwestycyjnego).
 • Zagrożenia i czynniki ryzyka.
 • Analiza wrażliwości projektu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych.
 • Scenariusze realizacji przedsięwzięcia.

Zakres studium wykonalności oraz szczegółowość jego elementów zależy od złożoności i specyfiki planowanych przedsięwzięć, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

 

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług znajdą Państwo poniżej:

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji

Wycena marki i innych aktywów niematerialnych;

Wycena znaków towarowych;

Wyceny dla celów sprawozdawczości finansowej (oszacowanie wartości godziwej, alokacja ceny nabycia)

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Testy na trwałą utratę wartości aktywów

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi

Lokalna dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza

Polityka cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

Biznes plany, analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania