Studium wykonalności - analiza efektywności inwestycji

Oferujemy rzetelne i profesjonalne analizy efektywności inwestycji, a także analizy finansowe i analizy ekonomiczne ułatwiające sformułowanie efektywnej strategii rozwoju firmy.

Mamy olbrzymie doświadczenie zarówno w ocenie efektywności inwestycji realizowanych według klasycznych schematów, jak również w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych o dużej elastyczności, charakteryzujących się rozszerzoną wartością zaktualizowaną netto (są to w szczególności projekty inwestycyjne realizowanych etapowo lub w sposób sekwencyjny, w warunkach dużej zmienności otoczenia, cechujących się znacznym poziomem ryzyka). Wartość takich projektów wyliczana jest jako suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (NPV) oraz wartości opcji realnej, określonej w zależności od specyfiki przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z modelem Blacka-Scholesa lub modelem dwumianowym. Pozwala to na uwzględnienie w algorytmie oceny efektywności inwestycji wszystkich elementów kształtujących wartość projektu inwestycyjnego.

Przedmiotem naszej oferty są także typowe studia wykonalności, obejmujące kompleksową analizę i ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych.

Studium wykonalności dostarcza wszelkich danych niezbędnych do oceny efektywności inwestycji i podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i bankowi lub innej instytucji finansującej projekt.

Studium wykonalności w wersji standardowej obejmuje następujące elementy:

 • Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia (projektu) - geneza, koncepcja realizacji, uzasadnienie celowości, jego znaczenie dla realizowanej strategii.
 • Szczegółowe informacje o planowanym przedsięwzięciu (opis, uwarunkowania techniczne, technologiczne, rynkowe, organizacyjne, źródła finansowania, oczekiwane efekty).
 • Analiza marketingowa (rynek, segmentacja, istniejąca i przyszła konkurencja, kluczowe czynniki sukcesu, analiza PEST, określenie perspektyw i kierunków rozwoju rynku).
 • Założenia marketingowe (marketing-mix).
 • Nakłady na realizację projektu inwestycyjnego (materialne i niematerialne), system organizacji i zarządzania.
 • Założenia planu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (łącznie z opisem metody prognozowania, założeniami do prognozy rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, bilansu oraz charakterystyką metod oceny opłacalności przedsięwzięcia).
 • Biznes plan - plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego i wariantowa symulacja sprawozdań finansowych.
 • Analiza efektywności inwestycji (ocena efektywności projektu inwestycyjnego).
 • Zagrożenia i czynniki ryzyka.
 • Analiza wrażliwości projektu na zmianę uwarunkowań zewnętrznych.
 • Scenariusze realizacji przedsięwzięcia.

Zakres studium wykonalności oraz szczegółowość jego elementów zależy od złożoności i specyfiki planowanych przedsięwzięć, celu sporządzania opracowania oraz indywidualnych oczekiwań zleceniodawcy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).