Rekomendacje

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich profesjonalnych firm konsultingowych.

Dotychczas naszymi klientami było kilkaset podmiotów gospodarczych, a także instytucje państwowe i samorządy.

Doradzamy zarówno liderom rynku i powszechnie znanym firmom, jak również małym i średnim przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospodarki.

Nie świadczymy usług doradczych na skalę masową. Każdemu klientowi gwarantujemy indywidualną, profesjonalną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów.

Doradzaliśmy wielu znanym firmom, zajmującym wiodące pozycje w swoich sektorach (Nordea Bank AB, ING Bank Śląski S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., VINCI ENERGIES, Adecco Poland, PGNiG S.A., Stomil Sanok S.A., Provimi-Rolimpex S.A., Agros S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Elektromontaż Warszawa S.A., Mostostal S.A., ANWIM S.A.), a także Skarbowi Państwa, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Agencji Rynku Rolnego, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Naszymi klientami są głównie firmy działające w najważniejszych branżach przemysłu, a także w budownictwie i usługach, firmy transportowe i logistyczne, sieci handlowe i hotelarskie oraz wiodące firmy działające na rynku hurtowym produktów chemicznych i paliw oraz sprzętu oświetleniowego.

Z sukcesami restrukturyzowaliśmy działalność kilkudziesięciu dużych firm z sektora Przemysł, Budownictwo, Transport, Handel. Mamy także wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu na zlecenie innymi firmami (interim management).

Większość naszych klientów współpracuje z nami na zasadach umów długoterminowych, co jest dowodem na wysoką jakość świadczonych przez nas usług i rzetelność w wykonywaniu zleceń.