Due diligence - kompleksowe badanie i analiza firm

Due diligence jest całościowym badaniem firmy, przeprowadzanym zazwyczaj przed jej przejęciem (nabyciem jej udziałów lub akcji), obejmującym aspekty prawne, finansowe, techniczne, marketingowe i kontrolne.

Jest to analiza stanu przedsiębiorstwa mająca na celu określenie jego słabych i silnych stron oraz wskazanie pól wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Szczegółowy zakres due diligence uzależniony jest od oczekiwań klienta.

Analiza due diligence obejmować może tylko niektóre ze wskazanych wyżej elementów, jak również może zostać poszerzona o dodatkowe opracowania, np. oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, analizę synergii, wycenę przedsiębiorstwa, założenia strategii negocjacyjnej czy też strategię integracji przejmowanego podmiotu ze strukturami firmy przejmującej.