Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, zarządzanie procesem tworzenia wartości firmy, systemy zarządzania

Oferujemy wyspecjalizowane doradztwo biznesowe ukierunkowane na rozwiązywanie strategicznych problemów naszych klientów.

Specjalizujemy się w reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy w oparciu o metodologię VBM (Value Based Management).

Zapewniamy unikalne połączenie kompetencji z zakresu doradztwa strategicznego, zarządzania, transformacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych.

Nasz kluczowy produkt w tym obszarze doradztwa biznesowego to opracowanie strategii rozwoju firmy (planu strategicznego rozwoju) oraz kompleksowe doradztwo na wszystkich etapach procesu wdrażania strategii.

Gwarantujemy również pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem rekomendowanej strategii, w szczególności wsparcie prawne oraz wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym i prawem podatkowym, w tym podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych w ramach procesów reorganizacji i restrukturyzacji działalności (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Usługi te mają charakter kompleksowy - uzupełnieniem usług oferowanych przez naszą Spółkę są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Plan strategicznego rozwoju definiuje cele strategiczne firmy oraz kluczowe kompetencje niezbędne do ich osiągnięcia, określa transparentną strukturę działalności operacyjnej, zapewnia spójność działań na poziomie strategicznym i operacyjnym, wyznacza obszary możliwej synergii w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

W przypadku przedsiębiorstw zdywersyfikowanych strategia rozwoju jest rozbudowywana poprzez dodanie strategii portfelowej.

Proces budowania i wdrażania strategii rozwoju przebiega w kilku etapach i obejmuje:

 • Analizę i diagnozę firmy.
 • Identyfikację opcji rozwoju firmy.
 • Zdefiniowanie portfela inicjatyw strategicznych niezbędnych do zrealizowania poszczególnych opcji.
 • Finansowe zweryfikowanie wykonalności poszczególnych opcji rozwoju.
 • Wskazanie rekomendowanej opcji rozwoju, określenie wizji i misji firmy.
 • Ustalenie celów strategicznych oraz operacyjnych, które mają być osiągnięte w perspektywie strategicznej (wraz z miernikami ich realizacji).
 • Zdefiniowanie kluczowych działań (określenie portfela projektów i inicjatyw strategicznych) oraz zaplanowanie sekwencji działań (harmonogram wdrożenia i podział na kolejne fazy).
 • Zaplanowanie procesów komunikacji i przygotowanie pracowników do wprowadzenia zmian.
 • Monitorowanie postępów w realizacji planu (ocena stopnia realizacji celów operacyjnych i strategicznych).
 • Monitorowanie zmian w otoczeniu firmy oraz weryfikacja i modyfikowanie strategii.

Audyt wartości i zdefiniowanie strategii rozwoju to pierwsze etapy tworzenia systemu zarządzania ukierunkowanego na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Strategia wzrostu wartości pozwala na spójne realizowanie krótkookresowych zadań na poziomie operacyjnym oraz stabilne budowanie pozycji rynkowej i wizerunku firmy w długim okresie. Jest to niezbędny warunek skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i zapewnienia mu perspektyw rozwoju.

Poprzez strategiczne doradztwo biznesowe dostarczamy klientom skuteczne narzędzia alokacji zasobów oraz zestaw mierników oceniających racjonalnie efekty wdrażanych działań (także w trakcie restrukturyzacji).

Skorzystanie z naszych usług obejmujących wymienione formy doradztwa biznesowego i wdrożenie systemu zarządzania poprzez wartość pozwoli na:

 • wzrost efektywności funkcjonowania firmy;
 • wyznaczanie jednoznacznych celów działalności;
 • efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem;
 • optymalizację źródeł finansowania;
 • stworzenie spójnych kryteriów podejmowania decyzji na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i możemy zagwarantować profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z zarządzaniem strategicznym i reorganizacją firm.

Naszymi atutami jest umiejętność wnikliwej analizy, sprawdzona metodologia i znajomość efektywnych modeli biznesowych oraz zaangażowanie, intuicja biznesowa, doświadczenie i kompetencje naszych pracowników.

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług związanych z zarządzaniem strategicznym znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania