Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

 

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, w szczególności pomoc w redukcji ryzyka generowanego przez procesy restrukturyzacyjne.

Organy podatkowe są uprawnione do badania rynkowości procesów restrukturyzacyjnych dokonywanych w ramach grup kapitałowych, w tym w szczególności procesów obejmujących połączenia bądź podział spółek lub też zmianą ich profilu funkcjonalnego w wyniku przeniesienia istotnych ekonomicznie funkcji, ryzyk lub aktywów.

Ryzyko podatkowe może zostać istotnie zredukowane, jeżeli restrukturyzacja działalności biznesowej w ramach grupy podmiotów powiązanych zostanie poprzedzona szczegółową analizą identyfikującą przyczyny gospodarcze dokonania takiej restrukturyzacji i oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, oraz wyliczeniem rynkowej wartości rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych dokonywanych pomiędzy pomiotami powiązanymi uczestniczącymi w tym procesie.

Oferujemy wykonanie kompletnej i spójnej dokumentacji podatkowej procesów restrukturyzacji oraz sporządzenie niezależnej wyceny wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych i przygotowanie wszelkich innych koniecznych analiz tworzących dokumentację zabezpieczającą (Defence File), uzasadniającą wysokość opłat restrukturyzacyjnych oraz ich rynkowy charakter.

Rekompensaty restrukturyzacyjne powinny być ustalane we wszystkich przypadkach, w których można racjonalnie założyć, że w analogicznej sytuacji podmioty niezależne nie zgodziłyby się na przeprowadzenie restrukturyzacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Sporządzenie profesjonalnej wyceny wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych rekomendujemy bezwzględnie wszystkim tym podmiotom, pomiędzy którymi w wyniku restrukturyzacji przenoszone są istotne funkcje, ryzyka lub składniki majątkowe, w szczególności znaki towarowe albo inne kluczowe wartości niematerialne bądź też w ramach restrukturyzacji zostaną rozwiązane lub renegocjowane istotne umowy i porozumienia.

Wartość obiektu wyceny jest określana przy zastosowaniu wszystkich metod i procedur niezbędnych do jej obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego oszacowania.

Wykonywane przez nas wyceny wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych uwzględniają przyczyny gospodarcze przeprowadzenia restrukturyzacji działalności i przejrzyście prezentują oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, a także zawierają analizę otoczenia rynkowego i opcji realistycznie dostępnych dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji.

Wycena opłaty restrukturyzacyjnej uwzględnia perspektywę obu podmiotów powiązanych uczestniczących w transakcji, a wszelkie przyjęte w wycenie parametry bazują na racjonalnych przesłankach biznesowych i są zgodne z metodologią.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej

Progi istotności transakcji

Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych