Reorganizacja firm

Reorganizacja to całość działań zmierzających do wprowadzenia zmian w organizacji przedsiębiorstwa w takim czasie, takim zakresie i w takich obszarach, aby maksymalnie dostosować je do zmian w otoczeniu oraz zapewnić mu efektywność.

Celowość reorganizacji powinny rozważyć te firmy, w przypadku których pojawiają się objawy pogorszenia sprawności organizacyjnej.

Bezzwłocznie rozpocząć reorganizację powinny natomiast te przedsiębiorstwa, w przypadku których widoczne są już pierwsze symptomy pogarszania się rentowności, obniżenia płynności finansowej, wzrostu zadłużenia, problemów z utrzymaniem założonej dynamiki sprzedaży itd.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo na wszystkich etapach procesów reorganizacji firm.

Przygotowując programy reorganizacji bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów i ich wiedzy oraz sprawdzonej metodologii.

Oferujemy kompetentną pomoc we wprowadzaniu zmian optymalizujących strukturę organizacyjną, system zarządzania, zakres działalności, funkcje i wszystkie inne kluczowe obszary działalności firmy.

Efektem reorganizacji jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym, optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz stworzenie warunków do realizacji celów strategicznych.

Zakres reorganizacji jest mniejszy niż w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa (zob. Programy restrukturyzacji, strategia rozwoju, doradztwo strategiczne).

Reorganizacją obejmuje się jednak praktycznie zawsze strukturę organizacyjną, zakresy kompetencji i funkcje organizacyjne.

Przygotowując koncepcję reorganizacji weryfikujemy także cele strategiczne i analizujemy dostępne opcje strategiczne dotyczące posiadanych zasobów oraz metod realizacji wybranej strategii (zob. Analiza opcji strategicznych).

Zapewniamy pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem programów reorganizacji, w szczególności wsparcie prawne oraz wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycenę udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Istotnym uzupełnieniem wymienionych wyżej usług, oferowanych przez naszą Spółkę, są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

W warunkach turbulentnego otoczenia i gwałtownych zmian strukturalnych, globalizacji i transformacji gospodarki, wprowadzanie zmian spełniających funkcje adaptacyjną i innowacyjną jest warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i możemy zagwarantować profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z zarządzaniem strategicznym i reorganizacją firm.

Nasze podejście do reorganizacji umożliwia racjonalne i efektywne przeprowadzenie całego procesu wdrażania zmian.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług związanych z zarządzaniem strategicznym znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania