Program restrukturyzacji,
strategia rozwoju, doradztwo strategiczne

Naszą domeną jest doradztwo strategiczne.

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich firm konsultingowych specjalizujących się w profesjonalnej reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Tworzymy efektywne programy restrukturyzacji przedsiębiorstw i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Wskazujemy jak poprzez restrukturyzację umacniać przewagę konkurencyjną, poprawiać efektywność i tworzyć wartość przedsiębiorstwa.

Przedmiotem naszej oferty są między innymi programy strategiczne, programy rozwoju oraz programy restrukturyzacji.

Nasze kompetencje w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i skuteczność rekomendowanych programów restrukturyzacji zostały wielokrotnie zweryfikowane.

Jako jedna z niewielu firm doradczych mamy naczące doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w których prowadzony jest proces restrukturyzacji (interim management).

Zakres programu restrukturyzacji jest zawsze dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta. Zazwyczaj jednak na program restrukturyzacji składają się następujące elementy:

  • Kompleksowa analiza przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego oraz diagnoza i ocena jego sytuacji.
  • Określenie misji i celów strategicznych, identyfikacja luki strategicznej, diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych.
  • Rekomendacje restrukturyzacyjne - program zmian i usprawnień przedsiębiorstwa.
  • Szczegółowy plan restrukturyzacji i harmonogram jego wdrożenia.
  • Plan finansowy (biznes plan) i budżet kosztów wdrożenia programu restrukturyzacji.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, rynkowo-produktowa, restrukturyzacja zatrudnienia, itd.).

Program restrukturyzacji może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją firm bądź też ich podziałem. W takich przypadkach w ramach programu restrukturyzacji dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną, a na życzenie Zamawiającego uczestniczymy także w jej wdrażaniu.

Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.

Gwarantujemy również pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem rekomendowanej strategii, w szczególności wsparcie prawne oraz wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych w ramach procesów reorganizacji i restrukturyzacji działalności (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycenę udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Istotnym uzupełnieniem wymienionych wyżej usług, oferowanych przez naszą Spółkę, są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów oraz rzetelnie wykonujemy wszystkie zlecenia.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, to prosimy o kontakt i sprawdzenie, co możemy dla Państwa zrobić (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące innych rodzajów świadczonych przez nas usług związanych z zarządzaniem strategicznym znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Analiza opcji strategicznych

Optymalizacja modelu biznesowego firmy

Reorganizacja firm

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania