Połączenie spółek (fuzja firm) - plan połączenia
i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Oferujemy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm, w szczególności wykonanie planu połączenia spółek i całości dokumentacji wskazanej w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenie procedury prawnej.

Dodatkowo oferujemy także wykonanie całości prac analitycznych koniecznych dla efektywnego przeprowadzenia przejęcia lub fuzji firm.

Przedmiotem naszej oferty są między innymi następujące prace:

  • plan strategiczny (cele i założenia konsolidacji, ocena skutków prawnych, finansowych i podatkowych przyjętych rozwiązań);
  • analiza synergii pomiędzy spółkami uczestniczącymi w procesie fuzji, obejmująca między innymi analizę powiązań kooperacyjnych, charakterystykę łańcucha dostaw oraz wskazanie i oszacowanie wartości potencjalnych synergii po stronie przychodów i kosztów;
  • due diligence – kompleksowe badanie oraz ocena standingu firm będących przedmiotem przejęcia lub fuzji;
  • wycena przedsiębiorstwa (wycena udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany;
  • testy na utratę wartości aktywów; memorandum informacyjne.