Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Oferujemy konkurencyjne warunki wykonania profesjonalnych biznes planów, niezbędnych firmom ubiegającym się o kredyty inwestycyjne, dotacje z funduszy UE, planującym powołanie nowych podmiotów gospodarczych lub wspólne przedsięwzięcia z innymi firmami, a także pragnącym pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów inwestycyjnych bądź restrukturyzację działalności.

Zakres biznes planu oraz szczegółowość poszczególnych jego elementów zależy od złożoności planowanych inwestycji, a także celu sporządzania biznes planu (większość banków i instytucji finansujących samodzielnie określa zakres biznes planu i stopnień szczegółowości analizy finansowej). Biznes plan może obejmować całość działań gospodarczych bądź też tylko wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa lub jedynie niektóre z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych (zarówno rzeczowych jak i kapitałowych).

Bez względu jednak na zakres tego opracowania, wykonany przez nas biznes plan jest zawsze przejrzystym i logicznie skonstruowanym dokumentem, korzystnie wpływającym na wizerunek przedsięwzięć planowanych przez naszych klientów i zwiększającym prawdopodobieństwo uzyskania przez nich finansowania.

Biznes plany przygotowujemy także w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych dla różnych strategii, pozwalających na wybór rozwiązań optymalnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.