Audyt marketingowy, projekty usprawnienia organizacji służb marketingowych

Audyt marketingowy jest analizą organizacji i sposobu realizacji funkcji marketingowej. Stanowi on podstawę budowania strategii marketingowej, a także wyboru celów i kierunków ewentualnej restrukturyzacji.

Na standardowy audyt marketingowy składają się następujące elementy:

  • Analiza otoczenia rynkowego (rynki, klienci, konkurenci, dystrybucja i dealerzy, dostawcy, usługodawcy).
  • Analiza i ocena strategii marketingowej (misja, cele strategiczne i strategia, zadania marketingu).
  • Analiza i ocena sprawności organizacji służb marketingu i sprzedaży (struktura formalna, efektywność funkcjonalna, efektywność współpracy działu marketingu z innymi działami firmy).
  • Audyt systemów marketingu (system informacji marketingowej, planowania marketingowego, system kontroli marketingu, system rozwoju nowego produktu).
  • Efektywność realizowanych działań marketingowych (sprawność, rentowność, efektywność). Audyt funkcji marketingu (produkty, cena, dystrybucja, reklama i promocja sprzedaży, personel sprzedaży, wykorzystanie internetu).
  • Wnioski i rekomendacje określające kierunki usprawnień.