Restrukturyzacja firmy - działania naprawcze,
plan restrukturyzacji, programy rozwoju

Specjalizujemy się w restrukturyzacji firm oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości. Oferujemy efektywne programy restrukturyzacji i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania (zob. Doradztwo strategiczne, strategie rozwoju; Analiza opcji strategicznych; Optymalizacja modelu biznesowego firmy; Reorganizacja firm; Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania).

Zakres programu restrukturyzacji jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja firm jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też ich podziałem.

W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną, a na życzenie Zamawiającego uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Zapewniamy pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem programów reorganizacji i restrukturyzacji oraz programów naprawczych, w tym wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycenę udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Usługi te mają charakter kompleksowy - uzupełnieniem usług oferowanych przez naszą Spółkę są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).