Program naprawczy firmy

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich firm konsultingowych specjalizujących się w profesjonalnej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania (zob. Doradztwo strategiczne, strategie rozwoju; Analiza opcji strategicznych; Optymalizacja modelu biznesowego firmy; Reorganizacja firm; Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania).

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają firmie przetrwanie.

Istotą programu naprawczego jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa);
  • optymalizację struktury organizacyjnej i usprawnienie systemu zarządzania;
  • restrukturyzację aktywów;
  • obniżenie kosztów działalności;
  • zmianę struktury źródeł finansowania;
  • restrukturyzację zatrudnienia;
  • procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Pomoc ta obejmuje między innymi:

  • monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego;
  • aktualizację rozwiązań restrukturyzacyjnych w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych;
  • bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Dodatkowo zapewniamy pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem programów reorganizacji i restrukturyzacji oraz programów naprawczych, w tym wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycenę udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Usługi te mają charakter kompleksowy - uzupełnieniem usług oferowanych przez naszą Spółkę są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).