Doradztwo biznesowe

Oferujemy kompetentne doradztwo biznesowe ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji działalności firm oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze).

Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych i systemu zarządzania, efektywnym zarządzaniu kosztami i aktywami, wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Zapewniamy kompetentną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, analiza efektywności inwestycji, biznes plan, optymalizacja struktury finansowania, efektywne alokowanie kapitału).

Wykonujemy profesjonalne wyceny wartości (wycena przedsiębiorstw, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji, wycena marki, wycena aktywów niematerialnych).

Oferujemy fachowe analizy ryzyka wynikającego z transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Zapewniamy także kompetentne doradztwo biznesowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

Najważniejsze rodzaje świadczonych przez nas usług konsultingowych wymienione zostały na stronie Nasze usługi »