Zarządzanie kapitałem ludzkim,
optymalizacja struktur organizacyjnych

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym ukierunkowanym na kreowanie wartości firmy, obejmującym także kompleks zagadnień związanych z wykorzystaniem kapitału ludzkiego.

Konstruujemy nowoczesne motywacyjne systemy wynagradzania wspomagające realizację strategii zarządzania poprzez wartość oraz budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych.

Usprawniamy procesy biznesowe w obszarze HR, a także opracowujemy programy optymalizacji zatrudnienia.

Projektujemy efektywne struktury organizacyjne oraz systemy motywacyjne.

Projekty restrukturyzacji oraz optymalizacji struktur organizacyjnych i systemów zarządzania realizowane są zazwyczaj w ramach procesu obejmującego:

  • Wykonanie analizy oraz diagnozy istniejących struktur i systemu zarządzania. Efektem audytu jest rzetelna ocena dotychczasowej struktury pod względem jej funkcjonalności, wewnętrznej spójności i zapewnienia racjonalności ekonomicznej przedsiębiorstwa.
  • Sformułowanie koncepcji usprawnień struktury organizacyjnej i systemu zarządzania (projekt struktury oraz założenia systemu zarządzania).
  • Opracowanie regulaminu organizacyjnego zawierającego podział uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych oraz innych dokumentów organizacyjnych (zakresy czynności stanowiskowych, system obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie).