Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie dokumentacji cen transferowych wszystkich rodzajów transakcji kontrolowanych, zgodnie z kryteriami i wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa podatkowego.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Usługi te mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Poniżej przedstawiamy natomiast podstawowe informacje prezentujące zakres analizy funkcjonalnej.

Analiza funkcjonalna to analiza stron transakcji kontrolowanej objętej dokumentacją cen transferowych,  dokonywana odrębnie dla każdego rodzaju jednorodnych transakcji.

Analiza funkcjonalna przedstawia opis działań podejmowanych przez podmioty powiązane będące stronami transakcji  kontrolowanej w ramach łańcucha wartości dodanej oraz opis wpływających na dochód (stratę) tych podmiotów:

  • wykonywanych funkcji,
  • angażowanego kapitału ludzkiego,
  • ponoszonych ryzyk, w tym w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami, oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia,
  • angażowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych.

W przypadku,  gdy więcej niż jeden podmiot pełni funkcje związane z wartościami niematerialnymi, elementem analizy funkcjonalnej jest wskazanie podmiotów:

  • posiadających tytuł prawny do tych wartości niematerialnych wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego,
  • angażujących kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę nad tymi wartościami niematerialnymi,
  • finansujących opracowanie lub ulepszenie tych wartości niematerialnych.

Dokumentacja cen transferowych definiuje także profil funkcjonalny podmiotów powiązanych będących stronami transakcji kontrolowanej. Profil funkcjonalny to opis roli strony transakcji kontrolowanej w ramach łańcucha tworzenia wartości dodanej. 

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych