Restrukturyzacja przedsiębiorstw - działania naprawcze,
programy restrukturyzacji i rozwoju

Oferujemy profesjonalne doradztwo biznesowe, ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, wybór optymalnych kierunków rozwoju i efektywnych metod zarządzania oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania (zob. Doradztwo strategiczne, strategie rozwoju; Analiza opcji strategicznych; Optymalizacja modelu biznesowego firmy; Reorganizacja firm; Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania).

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym ukierunkowanym na kreowanie wartości firm.

W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mamy znaczące doświadczenie nie tylko w opracowywaniu programów restrukturyzacji, lecz także w zarządzaniu dużymi podmiotami gospodarczymi, w których prowadzony jest proces restrukturyzacji (interim management).

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zmianę zakresu działania firmy, organizacji wewnętrznej i systemu zarządzania, a często także struktury własnościowej i struktury kapitałowej.

Na oferowane przez nas programy restrukturyzacji składają się zazwyczaj następujące elementy:

  • Analiza przedsiębiorstwa i diagnoza jego sytuacji (otoczenie przedsiębiorstwa i wewnętrzne aspekty jego działalności: struktura organizacyjna, zasoby, technologia oraz standing ekonomiczny i finansowy, analiza prawna).
  • Określenie misji i celów strategicznych, identyfikacja luki strategicznej, diagnoza potrzeb restrukturyzacyjnych.
  • Rekomendacje restrukturyzacyjne - program zmian i usprawnień przedsiębiorstwa.
  • Szczegółowy program restrukturyzacji i harmonogram jego wdrożenia.
  • Plan finansowy i budżet kosztów wdrożenia programu restrukturyzacji.

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

Na życzenie naszych klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa);
  • podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy;
  • restrukturyzację aktywów;
  • obniżenie kosztów działalności, zmianę struktury źródeł finansowania;
  • restrukturyzację zatrudnienia; procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Zakres naszych usług jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem.

W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu.

Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.

Zapewniamy pełen zakres usług dodatkowych związanych z wdrażaniem programów reorganizacji i restrukturyzacji, w tym wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z prawem bilansowym (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów) i prawem podatkowym, w tym w szczególności podatkowe udokumentowanie transakcji i zdarzeń dokonywanych w grupie podmiotów powiązanych (zob. Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi; Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych).

Oferujemy także rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycenę udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także domen internetowych, baz danych, relacji z klientami oraz innych praw majątkowych (zob. Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych).

Usługi te mają charakter kompleksowy - uzupełnieniem usług oferowanych przez naszą Spółkę są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” (zob. Doradztwo podatkowe).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 22 4361580).