Fuzje i przejęcia firm - due diligence, wycena spółki,
testy na utratę wartości aktywów (MSR nr 36)

Zapewniamy kompleksowe doradztwo gospodarcze na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

Przedmiotem naszej oferty są między innymi plany strategiczne, analiza synergii pomiędzy spółkami uczestniczącymi w procesie fuzji, analizy due diligence, wycena udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany, testy na utratę wartości aktywów, plany połączenia i inna dokumentacja wymagana przez przepisy Ksh.

Plan strategiczny zawiera rzetelną ocenę skutków prawnych, finansowych i podatkowych przyjętych rozwiązań.

W przypadku przedsiębiorstw zdywersyfikowanych opracowanie takie jest poszerzone o strategię portfelową.

Due diligence jest kompleksowym badaniem, analizą oraz oceną standingu firmy, obejmującym aspekty prawne, finansowe, techniczne, marketingowe i kontrolne. Istotnym elementem naszej oferty są rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów.

Mamy znaczące doświadczenie w wykonywaniu testów na utratę wartości aktywów operacyjnych i inwestycyjnych, tj. w wycenie wartości użytkowej aktywów i zbiorowości aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (MSR nr 36, Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów).

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych bądź dokonującym transakcji z podmiotami mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym oraz przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

Świadczone przez nas usługi konsultingowe związane z obsługą fuzji i przejęć firm obejmują również doradztwo finansowe związane z transakcją oraz identyfikację dostępnych sposobów finansowania.

Oferujemy także pracowanie efektywnej struktury transakcji oraz strategii negocjacji, jak również przygotowanie szczegółowego harmonogramu działań oraz pomoc w procesie negocjacji w celu uzyskania optymalnych warunków transakcji.

Świadczymy także szereg innych usług.

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym w aspekcie zarządzania procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy restrukturyzacji).

Oferujemy również doradztwo w procesach inwestycyjnych (studium wykonalności, analiza efektywności inwestycji, biznes plan).

Przedmiotem naszych usług jest również doradztwo gospodarcze we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym (optymalizacja struktur organizacyjnych i systemu zarządzania, doradztwo marketingowe, zarządzanie kosztami i efektywnością, analizy ekonomiczne i finansowe, biznes plany).