Podmioty powiązane - dokumentacja cen transferowych, porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz efektywne zarządzanie ryzykiem, w tym kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowanie modeli biznesowych redukujących to ryzyko oraz profesjonalne wykonanie dokumentacji cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • wykonanie dokumentacji podatkowych wszystkich rodzajów transakcji z podmiotami powiązanymi lub mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych (dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa);
  • sporządzenie analiz porównawczych weryfikujących lub wskazujących rynkowy poziom cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi;
  • opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń i algorytm kalkulacji cen stosowanych w grupie podmiotów powiązanych;
  • wycenę wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych;
  • doradztwo w zakresie zawarcia z organem podatkowym porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA);
  • audyt cen transferowych oraz audyt przyjętych i stosowanych rozwiązań mających zapewnić realizację obowiązku dokumentacyjnego pod kątem ich zgodności z przepisami prawa podatkowego;
  • ustalenie dochodu do opodatkowania i alokację zysków dla podmiotów zagranicznych prowadzących w Polsce działalność poprzez zakład;
  • określenie strategii obrony przed oszacowaniem dochodu oraz identyfikację instrumentów realizacji tej strategii, w tym sporządzenie dodatkowych analiz ekonomicznych i finansowych oraz innych elementów dokumentacji zabezpieczających.

Oferujemy także doradztwo w kwestiach związanych z zawarciem porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych.

APA (advance pricing arrangement) to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór oraz sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej w transakcjach pomiędzy podatnikiem i podmiotami z nim powiązanymi.

Porozumienie takie ma formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykorzystanie procedury uprzedniego porozumienia cenowego jest efektywnym narzędziem redukcji ryzyka podatkowego.

Pomimo że uprzednie porozumienie cenowe ma ostatecznie formę decyzji administracyjnej, procedura jego zawarcia ma charakter negocjacyjny i bazuje na wniosku podatnika, zawierającym szereg analiz, prognoz, opisów i propozycji, a także spełniającym określone kryteria formalnych.

Oferujemy kompetentne doradztwo w całym tym procesie.

W szczególności oferujemy przygotowanie wszystkich koniecznych analiz, opisów, prognoz itd. oraz sporządzenie kompletnego wniosku o zawarcie porozumienia, udział w negocjacjach (spotkanie wstępne, spotkania uzgodnieniowe) oraz monitorowanie porozumienia.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Usługi te mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)
Polityka cen transferowych