Usługi doradcze

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w 1992 r. i jest jedną z pierwszych polskich profesjonalnych firm doradczych. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym (programy strategiczne, programy rozwoju, programy restrukturyzacji). Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego.

Istotnym elementem naszej oferty usług doradczych są profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów. Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how. Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów - MSR nr 36, Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów).

Oferujemy profesjonalną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, analiza efektywności inwestycji, biznes plan, optymalizacja struktury finansowania, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Zapewniamy kompetentne usługi doradcze na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm (due diligence, analiza synergii, ocena celowości i efektywności inwestycji, wycena udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany, plan połączenia i dokumentacja wymagana przez przepisy Ksh).

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy dodatkowo analizy ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym (optymalizacja struktur organizacyjnych i systemu zarządzania, strategie i plany marketingowe, programy redukcji kosztów, analizy ekonomiczne i finansowe, biznes plany, itd).

Najważniejsze rodzaje świadczonych przez nas usług doradczych wymienione zostały na stronie Nasze usługi »