Wycena przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka.

Elementem naszej oferty są rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów.

Oferujemy również wyceny udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany w procesach łączenia lub podziału spółek. Mamy znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów), zgodnie z MSR nr 36 oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów.

Oferujemy także profesjonalne wyceny wszystkich rodzajów aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, wynalazków, patentów i innych aktywów technologicznych, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także wyceny relacji z klientami (LTV). Oferujemy również wyceny opcji realnych i oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów finansowych (opcji, kontraktów terminowych, transakcji swap i innych instrumentów pochodnych).

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują optymalny dobór metody i określenie wiarygodnych parametrów modelu wyceny, w pełni odzwierciedlających preferencje naszych klientów i adekwatnych do celów jakim służy wycena.

Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.