Nasze pozostałe usługi:

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania

Analizy strategiczne

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

Ceny transferowe - dokumentacja wymagana do zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Doradztwo marketingowe

Analizy marketingowe

Strategie marketingowe

Plany marketingowe

Audyt marketingowy

Fuzje, przejęcia i podziały firm

Fuzje i przejęcia firm - koncepcja, strategia, przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji

Podział spółek - plan podziału i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Połączenie spółek - plan połączenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Przekształcenie spółek - plan przekształcenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Inne usługi

Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa

Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

Fundusze unijne (dotacje z funduszy UE) - biznes plan, studium wykonalności