Najważniejsze rodzaje świadczonych przez nas usług konsultingowych wymienione zostały poniżej:

Doradztwo strategiczne i restrukturyzacja

Program naprawczy, restrukturyzacja naprawcza firmy

Program restrukturyzacji, strategia rozwoju, doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne - strategia rozwoju, systemy zarządzania (VBM)

Układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia

Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania

Analizy strategiczne

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji

Wycena marki, wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych

Testy na trwałą utratę wartości aktywów

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Ceny transferowe - dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

Ceny transferowe - dokumentacja wymagana do zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Podmioty powiązane - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Analiza i ocena efektywności inwestycji

Studium wykonalności (feasibility study), analiza efektywności inwestycji

Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Doradztwo marketingowe

Analizy marketingowe

Strategie marketingowe

Plany marketingowe

Audyt marketingowy

Fuzje, przejęcia i podziały firm

Due diligence - kompleksowe badanie i analiza firm

Fuzje i przejęcia firm - koncepcja, strategia, przygotowanie całości niezbędnej dokumentacji

Podział spółek - plan podziału i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Połączenie spółek - plan połączenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Przekształcenie spółek - plan przekształcenia i inna dokumentacja wymagana przez Ksh

Pozostałe usługi konsultingowe

Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa

Audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem

Fundusze unijne (dotacje z funduszy UE) - biznes plan, studium wykonalności