Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. W oparciu o profesjonalną analizę i diagnozę przygotowujemy racjonalne, możliwe do wdrożenia rozwiązania, które poprawiają efektywność i umożliwiają uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i usprawniania struktur organizacyjnych oraz systemu zarządzania. Projektujemy także efektywne systemy motywacyjne. Usprawniamy procesy biznesowe w obszarze HR oraz opracowujemy programy optymalizacji zatrudnienia.

Projekty restrukturyzacji oraz optymalizacji struktur organizacyjnych i systemów zarządzania realizowane są zazwyczaj w ramach procesu obejmującego:

  • Wykonanie analizy oraz diagnozy istniejących struktur i systemu zarządzania. Efektem audytu jest rzetelna ocena dotychczasowej struktury pod względem jej funkcjonalności, wewnętrznej spójności i zapewnienia racjonalności ekonomicznej przedsiębiorstwa.
  • Sformułowanie koncepcji usprawnień struktury organizacyjnej i systemu zarządzania (projekt struktury oraz założenia systemu zarządzania).
  • Opracowanie regulaminu organizacyjnego zawierającego podział uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pionów i komórek organizacyjnych oraz innych dokumentów organizacyjnych (zakresy czynności stanowiskowych, system obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie).

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.