O firmie

Spółka Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. powołana została w roku 1992 i jest jedną z pierwszych polskich profesjonalnych firm konsultingowych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze), w tym także we wdrażaniu programów restrukturyzacji na zasadach kontraktów menedżerskich. Budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych, efektywnym zarządzaniu oraz wprowadzaniu motywacyjnych systemów wynagradzania.

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy dodatkowo doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, opracowanie modeli biznesowych redukujących to ryzyko oraz profesjonalne wykonanie dokumentacji cen transferowych dla wszystkich rodzajów transakcji..

Istotnym elementem naszej oferty usług doradczych są rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów.

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, wyceny licencji i koncesji, a także wyceny relacji z klientami (LTV). Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów).

Oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności inwestycji, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Zapewniamy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm: od przygotowania koncepcji strategicznej i wykonania due diligence, po szczegółowe plany i programy na poziomie operacyjnym oraz przygotowanie całości dokumentacji wymaganej przez przepisy Ksh.

Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym. Nie świadczymy usług doradczych na skalę masową. Każdemu klientowi gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz wnikliwą analizę specyfiki jego działalności i problemów. Nasze kompetencje budujemy w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kreatywność naszych doradców - doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, marketingu, organizacji i zarządzania.

Tym co wyróżnia nas na rynku jest umiejętność przetransponowania ogólnie zdefiniowanych celów i misji działalności firmy na praktyczne programy i procedury wykonawcze. Logicznie wiążemy w jedną spójną całość: wizję i misję firmy, cele strategiczne, kluczowe czynniki sukcesu, zadania do wykonania oraz wskazujemy osoby i komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację tych zadań. Zawsze jesteśmy całkowicie lojalni wobec klienta, indywidualnie podchodzimy do jego problemów oraz rzetelnie wykonujemy zlecone nam usługi konsultingowe.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.