Polityka cen transferowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym profesjonalne wykonanie dokumentacji cen transferowych oraz opracowanie polityki cen transferowych, opisującej zasady rozliczeń i algorytm kalkulacji cen stosowanych w grupie podmiotów powiązanych.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 4361580).

Nasze usługi mają charakter kompleksowy – uzupełnieniem usług oferowanych przez Biuro Doradztwa Gospodarczego "Consultim" Sp. z o.o. są usługi doradztwa podatkowego świadczone przez podmiot powiązany - Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax”.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „Consultim Tax” oferuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, obejmujące pełen zakres obowiązków podatkowych i celnych klienta, maksymalnie redukujące ryzyko podatkowe, a także doradztwo transakcyjne w indywidualnych projektach oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami.

Szczegółowe informacje dotyczące usług doradztwa podatkowego znajdą Państwo na stronie Doradztwo podatkowe.

   Polityka cen transferowych służy opisaniu relacji biznesowych zachodzących w grupie kapitałowej, identyfikacji łańcuchów wartości dodanej i przedstawieniu zasad wyceny transakcji, a także ograniczeniu ryzyka podatkowego.

Ten ostatni element ma kluczowe znaczenie.

Opracowanie polityki cen transferowych i jej przyjęcie przez jednostkę w postaci formalnego dokumentu jest efektywnym narzędziem redukcji ryzyka w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz stanowić może narzędzie zarządzania finansowego poszczególnymi podmiotami zgodnie z wyznaczonymi celami strategicznymi.

Prawidłowa konstrukcja systemu cen transferowych zapewnia także racjonalną alokację zysku pomiędzy poszczególne jednostki przy uwzględnieniu ogólnych celów i strategii grupy.

Polityka cen transferowych minimalizuje problemy związane z bieżącą wyceną transakcji z podmiotami powiązanymi, a także trudności związane ze sprawozdawczością w zakresie cen transferowych.

Polityka cen transferowych transparentnie przedstawia jednolity schemat rozliczeń i algorytm kalkulacji cen w poszczególnych typach transakcjach pomiędzy jednostkami powiązanymi oraz stanowi wzorzec dla dokumentowania poszczególnych transakcji dla celów podatkowych. W zakres opracowania wchodzą w szczególności niżej wymienione elementy:

  • Zdefiniowanie celu i zakresu polityki cen transferowych w grupie podmiotów powiązanych.
  • Analiza obowiązujących regulacji prawnych określających obowiązki podatników w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi z punktu widzenia uwarunkowań kluczowych dla jednostek grupy podmiotów powiązanych.
  • Opis podmiotów oraz analizę struktury organizacyjnej grupy i wewnętrznych podsystemów zarządzania.
  • Analiza strategii jednostek tworzących grupę.
  • Analiza transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi tworzącymi grupę w okresie bieżącym i w latach poprzednich.
  • Analiza możliwych do wystąpienia transakcji w przyszłości (symulacja możliwych do wystąpienia transakcji na podstawie przeanalizowanych danych oraz analizy celów strategicznych).
  • Analiza rachunku kosztów.
  • Analiza systemu oceny indywidualnych podmiotów powiązanych funkcjonujących w ramach grupy.
  • Szczegółowy opis rekomendowanej polityki cen transferowych w grupie, w tym metodologia cen transferowych, kryteria wyboru metody ustalania ceny transferowej w poszczególnych rodzajach transakcji, sposób stosowania wybranej metody ustalania cen transferowych w poszczególnych rodzajach transakcji.

Raport taki odzwierciedla zarówno wszystkie uwarunkowania wynikające z przepisów prawa podatkowego jak i uwarunkowania organizacyjne funkcjonujące w danej grupie kapitałowej.

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Dokumentacja cen transferowych oraz doradztwo w zarządzaniu ryzykiem transakcji z podmiotami powiązanymi
Lokalna dokumentacja cen transferowych
Grupowa dokumentacja cen transferowych
Dokumentacja cen transferowych - analiza porównawcza
Dokumentacja cen transferowych - wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych oraz trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych (APA)

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.