Analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podmiotów powiązanych

Analiza funkcjonalna to analiza stron transakcji lub innego zdarzenia objętego dokumentacją podatkową,  dokonywana odrębnie dla każdego rodzaju działalności.

Analiza funkcjonalna przedstawia opis działań podejmowanych przez podmioty powiązane będące stronami dokumentowanych transakcji  w ramach łańcucha wartości dodanej oraz opis wpływających na dochód (stratę) tych podmiotów:

  • wykonywanych funkcji,
  • angażowanego kapitału ludzkiego,
  • ponoszonych ryzyk, w tym w zakresie sprawowania kontroli nad ryzykami, oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia,
  • angażowanych aktywów, w tym wartości niematerialnych.

W przypadku,  gdy więcej niż jeden podmiot pełni funkcje związane z wartościami niematerialnymi, elementem analizy funkcjonalnej jest wskazanie podmiotów:

  • posiadających tytuł prawny do tych wartości niematerialnych wraz z określeniem rodzaju tego tytułu prawnego,
  • angażujących kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę nad tymi wartościami niematerialnymi,
  • finansujących opracowanie lub ulepszenie tych wartości niematerialnych.

Dokumentacja podatkowa definiuje także profil funkcjonalny podmiotów powiązanych będących stronami transakcji lub innego zdarzenia objętego dokumentacją. Profil funkcjonalny to opis roli strony transakcji lub innego zdarzenia, wynikający z analizy funkcjonalnej, uwzględniającą transakcje lub inne zdarzenia realizowane przez ten podmiot w ramach łańcucha wartości dodanej.

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji i możemy zagwarantować profesjonalne usługi konsultingowe w całym obszarze związanym z zarządzaniem ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)