Usługi konsultingowe

Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe, ułatwiające naszym klientom rozwiązywanie problemów dotyczących zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym, podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności.

Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy (programy strategiczne, programy rozwoju, programy naprawcze).

Firmom funkcjonującym w grupach kapitałowych oferujemy dodatkowo analizy ryzyka podatkowego wynikającego z transakcji z podmiotami powiązanymi oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Istotnym elementem naszej oferty usług konsultingowych są rzetelne i profesjonalne wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wycena udziałów i akcji oraz wycena aportów.

Nasza oferta obejmuje również wyceny aktywów niematerialnych firm, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how.

Mamy także znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów).

Oferujemy rzetelną analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Zapewniamy profesjonalne usługi konsultingowe na wszystkich etapach procesu fuzji i przejęć firm.

Najważniejsze rodzaje świadczonych przez nas usług konsultingowych wymienione zostały na stronie Nasze usługi »