Ceny transferowe - progi istotności transakcji, których przekroczenie skutkuje powstaniem obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotem powiązanym lub transakcji w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową zobowiązani są do sporządzania odrębnej dokumentacji podatkowej takich transakcji.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, rodzące obowiązek dokumentacyjny, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50,0 tys. euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

  1. 2,0 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50,0 tys. euro powiększoną o 5,0 tys. euro za każdy 1,0 mln euro przychodu powyżej 2,0 mln euro;
  2. 20,0 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140,0 tys. euro powiększoną o 45,0 tys. euro za każde 10,0 mln euro przychodu powyżej 20,0 mln euro;
  3. 100,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500,0 tys. euro.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, rodzące obowiązek dokumentacyjny, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50,0 tys. euro
lub
2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50,0 tys. euro.

Terminowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkiem ustawowym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)