Ceny transferowe - progi istotności transakcji, których przekroczenie skutkuje powstaniem obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotem powiązanym bądź transakcji w wyniku których zapłata przekazywana jest do terytorium lub kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową lub ujmujący w księgach rachunkowych inne zdarzenia objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, spełniający dodatkowe kryteria wskazane w prawie podatkowym, zobowiązani są do sporządzania dokumentacji podatkowej takich transakcji lub zdarzeń.

W stanie prawnym istniejącym w latach 2017-2018, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, rodzące obowiązek dokumentacyjny, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50,0 tys. euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

  1. 2,0 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 20,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50,0 tys. euro powiększoną o 5,0 tys. euro za każdy 1,0 mln euro przychodu powyżej 2,0 mln euro;
  2. 20,0 mln euro, lecz nie więcej niż równowartość 100,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140,0 tys. euro powiększoną o 45,0 tys. euro za każde 10,0 mln euro przychodu powyżej 20,0 mln euro;
  3. 100,0 mln euro – za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500,0 tys. euro.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, rodzące obowiązek dokumentacyjny, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

1) umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50,0 tys. euro
lub
2) umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50,0 tys. euro.

Terminowe sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkiem ustawowym.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty lub chcecie zamówić usługę, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; telefon: +48 22 436 15 80).

Dodatkowe informacje dotyczące problematyki cen transferowych i świadczonych przez nas usług znajdą Państwo także w artykułach zamieszczonych poniżej:

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja lokalna (Local File)

Dokumentacja podatkowa - analiza danych porównawczych (Benchmark)

Dokumentacja podatkowa - dokumentacja grupowa (Master File)

Polityka cen transferowych

Wycena wartości rynkowej rekompensat (opłat) restrukturyzacyjnych

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)