Wycena wartości firmy, wycena przedsiębiorstwa, wycena udziałów

Oferujemy profesjonalne wyceny wartości firm: wyceny przedsiębiorstw oraz wyceny zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także wyceny udziałów i akcji oraz wycenę aportów (zob. Wycena przedsiębiorstwa, wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw, wycena udziałów i akcji).

Oferujemy również wyceny udziałów i akcji na potrzeby określenia parytetu ich wymiany w procesach łączenia lub podziału spółek.

Wszystkie nasze wyceny wykonywane są przez doświadczonych analityków o najwyższych kwalifikacjach, mających dodatkowo status biegłych sądowych w danym obszarze specjalizacji.

Mamy znaczące doświadczenie w wycenie aktywów oraz grup aktywów według metodologii określonej przez standardy rachunkowości (testy na utratę wartości aktywów), zgodnie z MSR nr 36 oraz Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 Utrata wartości aktywów (zob. Testy na trwałą utratę wartości aktywów).

Oferujemy także profesjonalne wyceny wszystkich rodzajów aktywów niematerialnych, w szczególności wyceny marki, znaków towarowych, know-how, patentów i innych aktywów technologicznych, a także wyceny relacji z klientami (zob. Wycena marki i innych aktywów niematerialnychWycena znaków towarowych).

Oferujemy również wyceny opcji realnych i oceny efektywności projektów inwestycyjnych oraz wyceny instrumentów finansowych (opcji, kontraktów terminowych, transakcji swap i innych instrumentów pochodnych).

Złożoność uwarunkowań, w jakich dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa (wycena udziałów) powoduje, iż nie można wskazać jednej, uniwersalnej metody wyznaczania wartości.

Wybór metody wyceny wartości firmy, a przez to i wynik obliczeń, zależy od przyjętej konwencji oraz celów, jakim ma służyć wycena.

Wyceniając wartość firmy najczęściej wykorzystujemy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metodę skorygowanych aktywów netto oraz metody porównawcze (mnożnikowe).

Wyceniając przedsiębiorstwa, w przypadku których nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności, zazwyczaj rekomendujemy, aby jedną z metod wyceny wartości była metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF - Discounted Cash Flow).

Metoda ta uwzględnia zdolność firmy do generowania wolnych strumieni pieniężnych oraz niematerialne składniki majątkowe odnoszące się do reputacji (goodwill) przedsiębiorstwa, w tym: sprawność organizacyjną, jakość kadry zarządzającej, pozycję rynkową firmy, znaki towarowe, itd.

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują optymalny dobór metody wyceny wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu wyceny, w pełni odzwierciedlających preferencje naszych klientów i adekwatnych do celów jakim służy wycena firmy.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie opisanych powyżej usług doradczych jest pan Cezary Cisowski – Dyrektor Zarządu spółki Consultim Sp. z o.o., biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny znaków towarowych, zarządzania finansami, strategii rozwoju, oceny efektywności inwestycji.

Zawsze jesteśmy lojalni wobec klienta, gwarantujemy indywidualną, kompleksową i profesjonalną obsługę oraz pełną dyskrecję i poufne traktowanie wszelkich informacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, to prosimy o kontakt i sprawdzenie, co możemy dla Państwa zrobić (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 436 15 80).