Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania

Sukces firmy w budowaniu jej wartości uzależniony jest w znacznym stopniu od pracowników, zwłaszcza pełniących funkcje kierownicze. Decydująca jest nie tylko ich wiedza i umiejętności, ale także zaangażowanie i determinacja w dążeniu do realizacji postawionych celów i zadań.

Dla firm dostrzegających te uwarunkowania konstruujemy nowoczesne motywacyjne systemy wynagradzania wspomagające realizację strategii zarządzania poprzez wartość (Value Based Management) oraz budujemy skuteczne strategie bazujące na optymalizacji struktur organizacyjnych.

Szczególną uwagę poświęcamy kluczowym osobom w organizacji, mającym największy wpływ na skuteczność realizacji przyjętej strategii.

Projektujemy efektywne systemy motywacyjne oraz struktury organizacyjne.

Usprawniamy procesy biznesowe w obszarze HR, a także opracowujemy programy optymalizacji zatrudnienia.