Układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia

Usługi konsultingowe tego rodzaju kierowane są do firm znajdujących się w sytuacji kryzysowej i mających strukturalne problemy z płynnością finansową.

We wszystkich takich przypadkach oferujemy opracowanie realnej koncepcji działań naprawczych (program naprawczy, program restrukturyzacji).

Naszym klientom oferujemy także szereg innych usług składających się łącznie na kompleksowe doradztwo gospodarcze, obejmujące zarówno kwestie strategiczne jak i problemy pojawiające się w zarządzaniu operacyjnym.